is toegevoegd aan uw favorieten.

De rede en haar gezag in den godsdienst, briefswyze voorgesteld door Paulus van Hemert, aan [...] Gisbertus Bonnet.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 154 )

icome (//) : weshalve hy, geen kans ziende, om den by hem gehaatten Pelagius, met grond, te weêrfpreken , tot de geboorte der zielen uit de zielen der Ouderen, en dus uit de ziel van Jdam, als het beste anker, 't welk hy grypen kon, toevlucht nam. Ondcrtusfchen kan ik geen oogenblik twyfelen, of de man zou zekerlyk, had hy de uitvinding van een Wzrkverbond met zyn toebehooren beleefd, dit hulpmiddel veel beter gevonden hebben.

Maar laat ik verder gaan.— U. H. G. merkt, in de behandeling van ons verfchil, op (i), dat myne redenering: is de rede niet bedorven, dan moet zy ook de regel en proef ft een zyn, waar aan men alles f ook zaken des geloofs, moet toet/en , niet doorgaat; nadien ik, volgens uw oordeel, het onderfcheid tusfehen de voorwerplyke en onderwerplyke rede niet genoeg onder het oog gehouden, maar in tegendeel,in de twee door my beredeneerde grondflcllingen , kennelyk verward heb.

Om-dit te bewyzen, vraagt U H. G. my, in welk eene betekenis, ik het woord rede

ne,

CO Qjiaro (zegt hy) ubi coritraxèrii anima rtauuti, \ quo trahitur in condemnationem SrV, (0 Brief, b|. 13-1S.