is toegevoegd aan uw favorieten.

De rede en haar gezag in den godsdienst, briefswyze voorgesteld door Paulus van Hemert, aan [...] Gisbertus Bonnet.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 235 )

En, lieve Hemel! waar heenen vervliegt dan onze zekerheid?

Ondertusfchen is en blyft de vraag, of de prcemisjen en befluiten, welken U H. G. voordraagt , waarachtig zyn; en, zo niet, waar dan de fout fchuile? En waarlyk ,deze, dunkt my, laat zich, zonder veel moeite, ontdekken.

Is het wel waar, Myn Heer, dat een mensch, zal hy, van voren, met zekerheid weten, of iets, ten aanzien van een daadlyk beftaand wezen, mooglyk zy, van de natuur van zulk een wezen een ftellig denkbeeld moet hebben ? Ik geloof, dat U H. G. zich vergist heeft. Laat ons elkander wel verftaan, en tot dit einde wel onderfcheiden. De vraag is niet, of wy, om de mooglykheid des bejlaans van voren, met zekerheid, te weten, ftellige denkbeelden aangaande den aart van zoodanig voorwerp hebben moeten? Ik kan niet twyfelen, of U H. G. zal met my begrypen, dat hier toe niet meer gevorderd wordt, dan de genoegzame of voldoende reden (u) te kennen: om met zekerheid van voren te weten, of het mooglyk zy, dat op een onbewoond eiland een

op-

(») Ratio fufficiens.