Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 243 )

de gegeven Helling', opmaken ? Zou uw verhaal mooglyk zyn ? Neen; ik weet reeds te roren , dat is, uit reeds bekende bevattingen, dat dit eene volflagen tegenftrydigheid is : zo ik in dit befluit feilen kan, dan kon het ook wel gebeuren, dat het Oneindige voor meer of minder vatbaar is.

De regel, derhalve, door U H. G. opgegeven, is noch in het algemeen, noch ook in het byzonder op God toegepast, waarachtig. En meer zou ik voor een onpartydig en waarheidlievend lezer niet behoeven te fchryven, om de ongegrondheid uwer redeneering' aan den dag te leggen. Dan, gelyk het fomtyds genoeg is, ontkennende denkbeelden van den aart eenes voorwerps te hebben, om naamlyk de mooglykheid of onmooglykheid van het een of ander gevraagde gewyzigde , van voren, met zekerheid, te bepaalen, in geval, dat hetzelve met een ontkennend denkbeeld, of wel, met de zaaklykheid van het tegenövergeftelde in verband ftaat; zoo is een ontkennend denkbeeld niet altoos genoeg, te weten dan, wanneer het een of ander gezegde (prcedicatum) met het gegeven ontkennend denkbeeld niet verbonden is: b. v. als ik den onkundigen bergbewoner zeg', dat myn fchip geen plant is; kan hy echter Q_ 2 daar

Sluiten