is toegevoegd aan uw favorieten.

De rede en haar gezag in den godsdienst, briefswyze voorgesteld door Paulus van Hemert, aan [...] Gisbertus Bonnet.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 122 )

woorden uit uwen Prediker dus verklaart: de befchouwingen van Is menfehen verftand wenden Zich van Gode af en bepaalen zich tot het zinlyke alleen ?

Moet dit beteekenen, dat de mensch niet altyd aan God denkt, maar zich ook leent ter befchouwinge eener fchoone zinlyke waereld ? Dit, vertrouw ik, kan uwe bedoeling niet wezen. Want, fchoon deze getuigenis van den mensch wel waar zy 5 is dit echter niet redeloos maar zeer redelyk, en met 's menfehen waar geluk en verheven beitemminge wel deeglyk overëenkomftig; gelyk ik aan een' man van uw verftand niet behoef tc bewyzen, dewyl geene menfehen, dan alleen meer dan half ylhoofdige dwepers hier aan ooit getwyfeld hebben.

Wil UH. G. dan ook zeggen , dat de mensch minder aan God en meer aan het zinlyke denkt, dan hy behoort te doen? Maar, Myn Heer, kunt Gy 's menfehen pligt, ten dezen aanzien, naauwkeuriglyk bepaalen? Is dezelve by alle volken der waereld by alle menfehen dezelfde ? Maaken de omflandigheden hier geen groot verfchil ? En, behalve dit alles, gevoelt U H. G. niet, dat uwe gezegden zich, by geene mooglykheid, op deze wyze, kunnen

la-