Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bek NEDERLANDEN. sjr

de voordeden moeiten toegefchreeven worden aan de vaardigheid , waar mede hij zijne aanflagen uitvoerde , aan de Krijgskunde , met welke hij Sterkten wist aanteleggen en te vermeefteren , en aan de ftrenge Krijgstugt, door hem ingevoerd. Zijne Legerplaats werd , welhaast, een beroemd oefenfchool des wapenhandels : de Adel van gansch Europa, verfcheide Prinfen zelfs, vervoegden zich daar , om lesfen in de Kunst des Oorlogs te haaien, die Mau. rits, volgens een geheel nieuw plan, voerde , en, van tijd tot tijd, volmaakte (*).

De jonge Maurits voelde zich, door dit alles, ge prikkeld; doch de roem verblindde hem niet. Men moet ook erkennen, dat hij den voorfpoed zijner wapenen deels hadt dank te weeten aan de afwendingen, die dekragt der Spanjaarden verzwakten , door dezelve te verdeelen. Dus liet hij ook niet na , de Staaten te beweegen tot het zenden van nieuwen bijRand aan Hendrik den IV, hun natuurlijken en noodzaaklijken Bondgenoot. Deeze krijgvoerende Koning hadt thans het beleg geflaagen voor Rouaan. Farneze deedt hem 't zelve opbreeken : en hij wist . dien Koning , door een listigen hertred , te misleiden , 's nagts , op eene Schipbrug, de Seine overtrekkende. Maar ie vermoeienisfen van dien veldtocht, en eene bekomene wonde, beletten hem, verdere voordeelen te doen met de misflagen, die de roeklooze moed van. Hendrik dikwijls beging.

De

O Grotii P-

P ♦

Maurits.

Onderten d, aan Frank, rijk verleend.

1592.

Sluiten