Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 3^3

tewekken tot het voortzetten van het Krijgsgeluk, 't welk hun thans medeliep, droeg hij de Landvoogdij der Nederlanden over op een Prins van zijnen bloede, den Cardinaal-Aardshertog Albertus van Oostenrijk , zijn Neef, die hem blijken van zijne groote bekwaamheden gegeeven hadt , als Onderkoning in Portugal. Tot verwerving van 's Volks gunst, bragthij Vredes-voorüagen mede, doch,om in ftaat te weezen, om de Voorwaarden te bedingen, ook drieduizend Spanjaarden , en eene groote fom ongemunt Zilver , om de fchade van den uitftel te vermijden , met belofte van een maandlijken onderftand uit Spanje. Op den elfden van Sprokkelmaand des jaars MDXCV1 , deedt hij zijne intrede te Brusfel. De vreugde, wegens zijne overkomst, vermeerderde , door het vertrek des Graaven van Fuentes en Ibakra , wier talenten, bij den Landzaat, de vlekke, van gebooren Spanjaarden te weezen , niet konden uitwisfehen. Dan die hoog gereezen vloed van blijdfehap begon te ebben, als men, eerlang, het Opperbeleid des Oorlogs in banden zag ftellen van Don Francisco de Mendoza, Admirant van Arragon, en verfcheide andere Spanjaarden met de aanzienlijkfte Staatsampten bekleeden (s).

Het fchrander beleid des nieuwen Landvoogds veroorzaakte veel ongerustheids in de Verèênig le Gewesten. Hij hadt een groot getal hunner Koopvaardijfchepen

(») Bor, XXXII.B. bl. 122. XXXIII.B. bl.5.9.09. Grot. Hifi. p. 240.

IVRauritS.

De CardinaalAardshertog Al-

ef.rt us

van Oostenrijkkomt in de N"der. Janden als Opperlandvoogd.

1596.

Sluiten