is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene geschiedenis der Vereenigde Nederlandsche provinciën.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dér NEDERLANDEN. 434

tustten acht Schepen uit, gelijk die van den voorgaanden Tocht, door 's Lands Staaten van Gefchut voorzien ; deeze daken, onder 't beleid van Jacob Corneliszoon van Nek , den eerden van Bloeimaand des jaars MDXCVIII , in zee. Deeze reis Haagde beter. Naa flegts vijftien maanden verloops, kwamen vier Schepen in 't Vaderland te rug, belaaden met vierhonderd last Peper, honderd last Nagelen, behalven andere Koopmanfchappen , op Bantam gelaaden: ook voerden zij Gefchenken des Konings van Bantam voor Prins Maurits over. De vier andere Schepen ftevenden na de Molukfche Eilanden , bezogten Amboina , Ternate en Banda, maakten Verdragen van Koophandel met de Vorden des Lands, en kwamen, rijk beladen, in 'tjaar MDC, te rug (*).

Voordeel zette den ijver vleugelen bij. Van Nek werd , nog in Zomermaand des zelfden jaars , met zes Schepen uitgezonden. Hij vondt den Koning Van Ternate misnoegd op de Portugeezen : tusfehen deezen en de Hollanders viel een Scheepsdrijd voor. Te Patane deedt hij een voordeehgen inkoop van Peper, en liet 'er, met verlof der Koninginne, eene Logie opflaan (f).

't Wel flaagen deezer Reizen wekte den naijver.

Ten

(*) Oost-lndijche Foyage, l> D, A. v. Nek Scheepsv^ lp Oost-lndiën.

(t) Tweede Scheepvaart van v. Nek, agter O. v. NooRTg Reize.

H 2

Mauwt*»

Derde Tocht der waards onder van Nes.