is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene geschiedenis der Vereenigde Nederlandsche provinciën.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

42+

GESCHIEDENIS

Maurits,

Ongeluk» kige Tocht |ia het

Prttifen Eitamd.

j

kwam van daar met vijfhonderd ponden Gouds, behalven de Olyphantstanden en het Ebbenhout : de anderen bragten gemeenlijk twee- of driehonderd ponden mede: ieder pond was omtrent vijfhonderd Guldens waardig, volgens de begrooting van Revo (*). De Nederlanders voeren op Brazil, St. Domingo, waar zij, onder eigen Vlag Handel dreeven , en, door Gefchenken , de Spaanfche en Portugeefche Bedienden op hunne zijde overhaalden.

De zwakheid des Konings van Spanje belette hem deezen HandJ te ftremmen, en zijne Vijanden werden daar op te Mouter. Balthazar Moucheron paarde, bij den trek tot onderneemingen, de zugt tot vermeefteringen. Hij verwierf van de Staaten en Prins Maueits verlof, om het Prinfen Eiland, toen in 't bezit der Pertugeezen , te bemagtigen. Een Eiland van veel belangs, door de vrugtbaarheid des gronds, de ligging, en de veiligheid der Haven : de Normandyers dreeven 'er, voorlang, Handel, en de naam van Moucheron was 'er bekend. Hij rustte welbemande Schepen uit; maar, met eene Ziel, gefchikt , om wat groots te beftaan , hadt hij het verftand of geluk niet, om de beste Mannen te kiezen tot het volvoeren zijner oogmerken. Hij verTouwde deezen Tocht aan jonge Lieden , die meer moeds dan ervaarenisfe bezaten , en het Oppergezag lanJuLiAAN Kleerhagen, vaneenen onbeftendijen en oploopenden aart, gehouden voor den Man,

die,

CO Gws.Hifi, p. 3n. Reyd, XV.B.bl.350.