Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER NEDERLANDEN. 505-

öordeelén bet best, om , wanneer wij tot den tijd Maurits. der overgave dier Stad gekomen zijn , dezelven bijééntevoegen , en als uit één oogpunt dit geheele Krijgsbedrijf te befchouwen. —- Maurits deedt Sm^c°^ vergeeffche poogingen, om den Aardshertog van dit door beleg aftetrekken, en onderftondt zelfs 's. Hertogen- j^^J* bosch te belegeren, waar van hij moest afzien door gebrek aan manfchap (*).

De Lente des jaars MDCII. werd hier ten Lande Maurits met werven doorgebragt, en Maurits zag zich, Graave eerlang , aan 't hoofd eens Legers van achtiendui- en neemt zend Voetknegten en vijfduizend Ruiters, en voerde het'°' . 't zelve, het bij Nieuwmegen over de Maas gezet heb- 1602* bende , door 't Land vau Luik , tot St. Truijen, waar hij 't nederfloeg. Dan de Spanjaarden , die nieuwe verfterking van Volk gekregen hadden onder Ambrosio Spinola, Broeder van Frederik, betwistten hem deli weg na Braband. Dit Meir , te Tienen liggende , ftondt onder 't opperbevel van Mendoza , in Bloeimaand deezes jaars , tegen alle Gevangenen van deezen Staat uitgewisfeld. Maurits 'noodigde vrugtloos den Spanjaard tot een veldflaguit, en trok, hetongeraaden vindende,tusfehen de vijandlijke Steden door , zich dieper in Braband te begeeven, over de Maas te rug. Dan, om een Veldtoeht, waar toe zo veel fchats betreed was (f),

niet

(") Van Heurn Befchr, van 's Hertogenbosck\, II. D. bl. 252.

(f) Tot de Krijgskosten van deezen jaare hadt de Raad

van

Sluiten