is toegevoegd aan uw favorieten.

Werken van het genootschap, opgericht te Weesp, onder de zinspreuk: Voor het menschdom

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER EERZUCHT* 97

Maar ook niet minder zullen zij de voorwerpen van onzen haat en afkeer worden, die ons namelijk onze gebreken en misdagen onder het oog durven brengen, dan, wanneer wij op niets minder dan op eene algemeene Eer en toejuiching ftaat maaken; Wanneer wij toch buiten ons zeiven niets hoogachten, niets waardeeren, wanneer wij ons zeiven aanmerken als het middenpunt * waarom zij allen, die met ons eenigen omgang hebben, zich geduurig moeten bewee. gen , en waar van zij al hunnen glans ert waarde ontkenen 5 dan kan onze eigenliefde het niet verdraagen, dat iemand, dien wij zo verre beneden ons achten j zich durft verftouten, ons eenige gebreken of misilagen onder het oog te brengen , hoe zeer dit ook meé het beste oogmerk , en op de befeheidenfte wijze gedaan Worde. Wij zijn dan te zeer verliefd op ons zeiven > en daar door al te zeer verblind, om eenige gebreken in ons tg kunnen ontdekken : ieder derhalven, die ötié dezelven onder het oog tracht te brengen, merken wij aan als een verftoorer van onzö rust en genoegen , die ons de Eer onzer verdienften zoekt te ontroovcn, wicn het niet te doen is om ons daar door te verbeteren $ G maar-