is toegevoegd aan uw favorieten.

Werken van het genootschap, opgericht te Weesp, onder de zinspreuk: Voor het menschdom

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

%1Ë DE DEUGDZAME ALLEEN

gingen aanwenden, om u hetzelve aftemaalen; en, fchoon flaauw van kleur, zal echter ieder minnaar van waarheid en Godsdienst de beeldtenis ontdekken van hem, die door de deugd alleen gelukkig is.

Maar wat is deugd? — De deugd beftaat in de overeenftemming van alle onze bedoelingen , neigingen en ondernemingen met de Goddelijke inrichting, die altoos met ons eigen geluk, cn het beste van onze medemenfchen, in de naauwfte betrekking ftaat. — Deugdzaam te zijn is dus alle die plichten, welke ons aan het Opperwezen, onzen medemensen en ons zeiven verbinden, op het naauwkeurigst uitteoeffenen; en hij die deze, naar zijne beste inzigten, overeenkomftig met Gods geopenbaarde wil, met een waarlijk getrouw hart poogt te vervullen, heeft dus alleen aanfpraak op dat geluk, waar toe de Voorzienigheid hare fchepzelen heeft gefchapen. — Wel is waar, wij kunnen op aarde niet volkomen gelukkig zijn, noch alle hindemisfen en rampen, welke aan onze natuur verknocht zijn, altoos van ons verwijderen; ook is het hier de plaats niet, v/aar ongefcoord geluk ons deel is, doch echter