is toegevoegd aan uw favorieten.

Werken van het genootschap, opgericht te Weesp, onder de zinspreuk: Voor het menschdom

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fc!iO DE DEUGDZAME ALLEEN

zen van genoegen verfiert, duurzamer van geur en kleur, dan wel die, welke het genot der ondeugd hem immer kan aanbieden. — Maar ook, onder deze rozen wasfen niet zelden doornen. Hoe , doornen! Ja , doch zij zijn zulks flechts voor den verwijfden, voor het troetelkind dezer Waereld , zij kwetzen dezen met bijna ongeneeslijke wonden , doch de vrind der deugd tast hen onverfchrokken aan , en gevoeld geen leed.

Heeft de Voorzienigheid den deugdzamen met ruime middelen bedeeld, matigheid echter befticrt zijne fchreden; en de rijkdommen , welke hem fchoon onbegeerd toevloeijen, openen voor hem eene vruchtbare bron van gelukzaligheden, welke hij zich in het onderfleunen van zijnen behoeftigen natuurgenoot bereid vindt. Is zijn vermogen integendeel gering, moet het werk zijner handen hem en de zijnen , van dag tot dag, het onderhoud verfchaffen, ook dan nog, terwijl hij bij zuuren arbeid , in het zweet zijns aanfchijns, voor zijn behoeftig gezin het brood verdient, gevoelt hij, dat hij niet geheel ongelukkig is. — Dus treedt de behoeftige arbeider, na het aflopen van zijn

zwaar