is toegevoegd aan uw favorieten.

Werken van het genootschap, opgericht te Weesp, onder de zinspreuk: Voor het menschdom

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

434 over de onsterfelijkheid

verfchillenden rang gevonden word, dat om in dezen eene bijzondere en waarlijk naïve uitdrukking te gebruiken van de Schrijvers van het reeds aangehaalde beroemde werk De Mensch, indedaad zoo veelen niet meer befchouwd kunnen worden als geflopt menfchenyleesch. Zie naamlijk het 38^ Vertoog; waardoor die Schrijvers de diepe onkunde van een groot aantal menfchen trachten uittedrukken. Ook zoodanige diep onkundigen zonder onderfcheid van rang als niet weinig of zeldzaam zijnde bedoelt de braave gel leut in zijne fabel van den honderdjaarigen grijsaart; menfchen naamlijk, die nooit de vermogens hunner ziele behoorlijk daartoe gebruiken of daartoe lust betoonen om in ecni. ge kennisfe van verhevener aart te vorderen, en alzoo met geene zucht tot weetenfehap overeenkomftig hunne redelijke natuur bezield zijn.

Nimmer kan ook gebrek aan tijd onder lieden van allerlei beroep of gebrek aan gelegenheid oorzaak van de diepe onkunde gehouden worden , welke zoo algemeen befpeurd word, om dat men dan geenszins zou bij deze en genen onder lieden van allerleij

rang