is toegevoegd aan uw favorieten.

Werken van het genootschap, opgericht te Weesp, onder de zinspreuk: Voor het menschdom

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der ziele. 435

rang en beroep eenige meerder kennis en zucht tot onderzoek waarneemen. Want fchoon dit met betrekking tot het algemeen wel een zeer gering getal uitmaakt kan men echter niet ontveinzen, dat waarlijk alom bij eenigen zonder onderfcheid van rang of Hand zucht tot nadenken en onderzoek van gewigtige kennis gevonden word; menfchen die meer dan oppervlakkig denken en de vermogens van hunne redelijke natuur en overeenkomftig hunne gewigtige beftemming doen werkzaam zijn, en zulks tot hun grootst vermaak ftellen en daartoe alle bekwaame gelegenheden waarneemen. Want fchoon lieden van geringer ftand wel zoo veel gelegenheid niet hebben daartoe als menfchen van aanzienlijker ftand is het echter zeker, dat 'er weinig toe behoort om zich eenige en wel zodanige boeken te verfchaffen om meerder kennis te bekomen. Hoe veele fchriften of boeken immers zijn door een sturm, martin et en anderen uitgegeeven welken over de Natuur zoo fraai en leerzaam gefchreeven hebben, dat dezelve op een aangenaame wijze een ieder tot verhevene gedagten opleiden, ja hoe veele fchrijvers werken onvermoeid in onze dagen om den een=.

vou-