Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

26 DE PRUIK EN DE DA S,

weten dat hedendaags het woord van een meisje van haar zelve afhangt.

valerius.

Geeft gy my uwe toeftemming, indien ik die van het meisje bekom?

durmont.

Ja; ik beloof u zelfs die van myn' broeder.

valerius.

Gy zyt een uitmuntend man! maar, waarde oom, gy moet ons heden beide onthalen; gy zult zien wat vordering ik by het meisje gemaakt heb. Ik geneer my niet by u, gy ziet het — myn waarde Dorval zal ook komen — gy ftaat het toe.

durmont.

Dat hoop ik.

valerius.

Het is een verftandig, gefchikt jongkman, waarvan ik veel werk maak — maar zy komt niet; dat is onbcgrypelyk: zy woont hier dicht by: indien ik haar ging halen?

durmont.

Dat waar' goed; ik wacht u.

valerius, zich in een zakfpiegehje befchomvende. Ik breng haar op het oogenblik by u. Maar, hoe zie ik 'er toch uit? het waait heden geweldig.

durmont, ter zyde.

Wat gek!

TIEN

Sluiten