Een handvol aanteekeningen op den Tweeden brief van [...] Paulus van Hemert, over de rede en haar gezag in den godsdienst.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar