Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TEEKENINGEN. 13 NT0. , C.

11. Een capitaal Italiaansch Bergachtig Landfchap, mes de Overblyfzels van een prachtige Poort, eenige Gebouwen, en verfcheide Ruwiene, geftoffeerd met rustende en andere Reizigers, bevallig en meesterlyk fraay met de pen, en Oost-Ind. Inkt geteekend, door J. de Heus.

12. In een dito, vertoonen zich langs een Wegh, ver^ fcheide treffelyke aloude Gebouwen , op de Voorgrond een Fontyn , waar by Reizigers drinken ; verders belaadcn Ezels en een Heer te Paart, in 't verfchiet een vcrvalle Poort, in alles al de voorige geteekend, door denzelvtn.

13. Een capitaal Bergachtig Landfchap, op de Voorgrond met hoog Geboomten, in het midden doorfneeden met een Rivier en Waterval; ter zyde onder het Lommer rust een Landman en Vrouw, waar nevens een ander gaande met een Mandje op'thoofd, verder zyn Hengelaars en Bergachtig verfchiet,zonachtig en fraay met de pen, roet en Oost-Ind. Inkt geteekend, door J. de Moucheron.

14. In een Heuvelachtig Landfchap met eenig Geboomten , ziet men op de Voorgrond een rustende Vrouw by een ftaande Huisman , verzeld van liggend en ftaand Vée; verder ter zyde Reizigers en beladen Ezels, meesterlyk met de pen en roet geteekend, door H, Swaneveld.

15. Een Arcadisch Landfchap met Gebouwen, Geboomten en oude Gedenktekens en met een Rivier doorfneden; geftoffeert met gaande en rustende Beeldjes en eenig Vée;fraay met de pen geteekend,door J. Glauber.

16. In een Heuvelachtig Brabands Landzicht, vertoonen zich verfcheide rydende Postwagens , Karren en een Vrouw te Paard, verders Landlieden met Vée, en andere beladen Reizigers in een bevallig verfchiet, fraay met de pen, Roet en Indigo geteekend, door j. Breugel.

17. De Overblyfzels van een aloude prachtige Romeinfche Tempel in een Heuvelachtig Landlchap , verder andere Gebouwen, en geftoffeerd met Reizigers kragtig en zonachtig mee de pen en Roetgeteekcnd, door J. van der XJljt.

1%

Sluiten