Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iió CATALOGUS va»

KUNST-BOEK Y.

Waar in zeer fraaije Chineefche Teekeningen, alle met couleuren, welke in een koop verkogt zullen worden.

OMSLAG Z.

ïnhoudende verfcheide Plantgewasfen, met couleuren, en eenige Schetfen van Kerken, etc.

OMSLAG AA.

Schetfen naar het leeven van Dorpen, enz. welks in een koop verkogt zullen worden.,

KUNST-BOEKJE B B.

Inhoudende 48 ïiuks afbeeldfels van vreemde Gediertens, alle naar het leeven geteekend, met Sap. verven, door sl. Schouman, welke by paaren of meerder zullen verkogt wordèn.

OMSLAG CC.

Waar in diverfche Teekeningen, welke by koopeó' zullen verkogt worden.'

KUNST-BOEKJE D D.

Inhoudende geteekende Portraitjes van Kunst Schil» ders, welke in een koop verkogt zullen worden.'

KUNST-BOEKJE E E. Met verfcheide Landfchapjes, met de pen geteekend.

Sluiten