is toegevoegd aan uw favorieten.

Historie van mejuffrouw Cornelia Wildschut; of, De gevolgen der opvoeding.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

63* cornelia wild5c 11 ut, of,

zond van lijve , ende wèl bij den hoofde aan de maatfchappij weerom levert : ik heb een geestig man eens hooren zeggen: „ daar gaat in de heele „ wereld zo veel niet verlooren als arme lui's kin„ deren verftand:" doch mij dunkt dat ik er wel bij mag voegen , dat rijke lieden dikwijls talenten bezitten die zij niet ontwikkelen kunnen: wat zoudt gij een uitmuntend vader in een dol- of gek-huis hebben kunnen worden , zo 'uw beftemming niet door den koophandel in de war gejaagd was ! dat hij reeds een aangenaam reisgezel is geloof ik; want in den ftaat zijner verrcgaandfte zotheid was hij mijne levendige Encyclopedie, of, wilt gij, mijn draaiorgel, die volftrekt en met groote naauwkeurigheid alle die wijsjes uitgaf die ik wilde, en wist dat in hem waren.

Ik zal nog deezen dag zo eene blijde tijding aan zijne vroome naauwgezette moeder brengen ; „ ik „ moet Juffrouw sadelaar voor u omhelzen;" o van harte gaarne, en dat wel zonder daarvoor van n de incasfeering te wachten — Over Juffrouw wildschut heb ik zo veel te fchrijven, . dat ik niet kan befluiten dit te beginnen; weet alleen dat alles daar verkeerd blijft gaan, en dat keetje zeer nabij haar ongeluk is — De brief is zo vol gefchreven dat ik naauwlijks mijn naam kan tekenen; twee letters dan alleen,

A. H.