Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

240 CORNELIA WILDSCHUT; OF,

is ; die airede de verteerende zelfverveeling kent.

Alle weldenkende lieden zien geen beminlijker en tevens eerbiedniswaardiger voorwerp, dan eene braave vrouw, die, aan het hoofd van een talrijk huisgezin geplaatst zijnde, dien post op eene voortreffelijke wijze uitvoert: het is in een welgefloten huwelijk dat de edelfte wenfchen der eerzucht en de beste genoegens voor het hart, vervuld cn genoten worden: maar, ongelukkig zij die eene kwaade of • dwaaze keuze doet ! de gevolgen daarvan zijn ijs- ^ üjker dan ik zal of kan afbeelden; en waartoe ook zou dit noodig zijn?

Hoewel ik voor mij in 't bijzonder, geene neigingen heb om van ftaat te veranderen, zo geloof ik echter , dat onze waare beftemming in dien ftaat ligt, en verheug mij altoos van harte als ik hóór, dat eene mijner vriendinnen , dien ftaat met een

braaf man gaat aanvaarden men is niet altoos

jong; men is niet verzekerd van eene vaste gezondheid, Van eenen voordduurenden overvloed; en hoe treurig is aldan het vooruitzicht, daar men als't waare alleen ftaat ; geen waaren vriend heeft die ons onderfteunt en troost; geene kinderen, die, indien zij aan eene goede opvoeding beantwoorden , de declnemendfte aller vrienden zijn ! dan verlaaten ons onze vrolijkfte gezellinnen , ja wij zeiven begee'ren haar gezelfchap niet langer; de geheele wereld vol vermaaken en verftroojingen, is dan voor ons als eene betovering verdwenen, en men walgt van het leven,. terwijl men den dood vreest: hierom ,

Sluiten