is toegevoegd aan uw favorieten.

Historie van mejuffrouw Cornelia Wildschut; of, De gevolgen der opvoeding.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ïïe gevolgen der opvoeding.

aardappelen haaien : zo Mevrouw zo meid : die bruide dan haar morfige boezelaar maar op een kostelijke mahonijhouten tafel neêr; liet in haast de deur open , en alle daag werd 'er iet uit het voorhuis geftolen: alle Moeien waren kapftokken, en iedere jongen gooide zijn goed maar neêr: kort gezeid, de man was ongelukkig, en nu zijn zij allen arm , want 'er zijn meer fchulden dan goederen: ei lieve sijntje, laat uw keetje dit eens leezen, dan kan ze zien waarop zo een leventjen t'huis komt; want al heeft zij nooit iet wanhavenigs bij u gezien , zo komt dat 'er van zelf in, als zulke Prinfesjens geen moeder bij haar hebben , oift het roer te ftuuren.

Wel mensch ik was zo vol van dat huishouden, dat ik 'er den mijnen over fprak: „Je ziet dan, 9, wel grietje," zeide hij, „dat 'er nog zo wel pronkfters en verwaarloosters zijn, onder , vrouwen die naauwlijks leezen of haar' naam „ fchrijven kunnen, als onder zulken die men ge-'

„ leerden vrouwen noemt ? " ja dat zie ik tog

wel, zeide ik, en dat het zo al op 't zelfde uitkomt ; als men zijn' pligt van huishoudfter verwaarloost, het zij men zijn tijd verleest of verbabbelt,

verflaapt of verloopt „ En," zei hij zo , „van

„ vrouwen die goede boeken leezen, kan nog iet „ goeds komen, maar wat kan 'er van zulke dom„ me onwetende pronkfters en luie fpeelfters ko„ men?" Je moet weten, sijntje, dat dit een bokking voor mij was, om dat ik wel eens geD a