Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ne gevolgen der opvoeding. i.m

ZEVEN- EN- VIJFTIGSTE BRIEF.

antwoord op den voorgaanden.

Wees vrolijk, mijn allerliefite betje ! de vreugd is het deel der jeugd en der onfehuld! Waarom zoudt gij niet blijde zijn, gij die alle uwe kmderpiigten zo getrouw waarneemt; gij die uwe ouders bemint, eerbiedigt en des beloont, voor alles wat zij omtrent u deeden, en dagelijks voor u

doen' Hemel! welk een contrast! • nj?iar z^

ik vreugd oogtlen, ik die den zaaitijd liet voorbij

0.nan? . ongelukkig vader! {moor uwe droef,

heid in uw eigen benaauwd hart, en plaats niet één \ droevig denkbeeld voor het blijmoedig ziels- oog eener bevallige deugdzaame jonge Juffrouw, die u nu nog weder de grootfte proeven geeft van haar

vriendlijk hart en liefde te uwaards! gij

hebt dan, lief meisjen! geweend, met uw gehecle

hart geweend over mij! uwe traanen zouden

een balfem voor mij zijn, ware de wonde van mijn hart niet ongenezelijk! uw Tante heeft gefchreid

over uw' brief keetje heeft geen gevoel

dan van het vermaak dat 'er ligt in haaren vader te tergen: zij fchreit niet meer! ik ben

niet verftoord, mijn lieve bet je, op uw Nicht, om dat zij van veen niet kan beminnen, maar H 5

Sluiten