Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IS* cornelia wildschut; of,

ik ben weinig minder dan woedend, over haare behandeling omtrent hem, en te meer om dat zij hem aldus behandelt, in fpijï van haaren altoos alte toegeevelijken vader.

En zo eene dochter als gij zijt had ik ook kunnen hebben! mijne aandoeningen overmces-

' teren mij te zeer; ik kan niet voordfchrijven — keetje wildschut is verloren, voor zig

zelve, voor haaren vader en zij was zulk een

engelachtig kind, aleer —- aleer zij bedorven

wierd ik moetfchielijk.afbreeken; alleen; KEE,

tje wil niet naar Buiten; ook niet met haare moeder

en om die te verpligtea Duizend groeten'

aan allen , ik blijf:

Uw dood/ijk bedroefde, doch hartlijk lifiebbende Oom

wildschut.

Sluiten