Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SCHILDERYEN. j* No. ■* DOOR DENZELVEN.

hoog 10 breed 8 duim. Paneel.

j8. Dit natuurlyk voorwerp verbeeld een gaande Visch- * vrouw in aloude Kleediog, houdende in de eene hand een Schelvis, en met de andere een Bennetje waar op twee andere geplaasc zyn; verder vertoornen zig wooningen, en een Vischmarkt; meesterlyk fraay gepenceeld.

DOOR DENZELVEN. dito hoogte en breedte.

59. De wederga verbeeld een Vischboer, met een Mandje mee Visch aan den Arm, en houdende met byde Handen een Bennetje met twee Schilvisfen; verder een Vischmarkc en eenige Lieden; in alles natuurlyk als de voorgaande behaudeldt.

DITRICY. C-) yder hoog u breed 14 duim. Paneel.

60. Twee Stuks aangenaamé Italiaanfehe Landfchappen, met veri'chvde Kuwiencn, en andere Gebouwen, bydé geftoffeerd, met Huyslieden en vciTchillend Véé; alles beider zonagtig, en van uitvoerige penceel behandeling.

DUBBELS. (HENDRIK)

hoog 12 breed 16. duim. Paneel.

öi. Dit verbeeld een Winter, op de voorgrond eenig Geboomte, in 't verfchiet drie Moolens, voorts eenige Stoffagie; zeer konftig en kragtig behandeld.

DOOR DENZELVEN.

hoog 24 breed 28 dn'm. Doek.

62, Een Capitaa! woelend Water, op de voorgrond een by dc wiud zeilend Veerlchip, en een Visfers Schuyt, daar Lieden het Net ophaalen ; in 't verfchiet Verfchyde Zylende Schecpen, alles is meesterlyk fr&ay, en met de natuur overeenkomende behandeld.

DUB.

Sluiten