is toegevoegd aan uw favorieten.

Catalogus van een uitmuntend kabinet kunstige schilderyen [...] geteekende voorwerpen en miniatuuren, door C. Troost, en anderen benevens eenige [...] prenten [...] nagelaaten, door [...] Jan Danser Nyman, het welk verkocht zal worden door de makelaars verkogt zal worden door Ph. van der Schley [...] en C.S. Roos. Op [...] 16 augustus 1797. en volgende dag

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4» CATALOGUS va»

Np.

NEER. (egloh van der)

hoog \i breed 9 duim. Paneel.

190 Rit uitmuntend Taffreeltje vertoond een bevallige Dame op deGu.tar fpeelende,gekleed in een rood juweel Jakje met een witte bonte Rand, en een witte fcatyne Kok, de Tafel waar op haar Muziek ftaat, is gedekt met een fraai bewerkt Tapyt: zynde konftig CU uitvoerig gepenceeld. ■ &

NEER. ("aard van der)

hoog 9 breed j2 duim. Paneel.

jgl. Een Snds, Gezicht met Gebouwen, by bet Fakkeïfigt, oaar een Os gevolge van Mannen, en andere i.:eden met Lantaarnligt, voor een Huis geleid word, alwaar Vrouw en Kinderen na zien; extra Uitvoerig gefchilderd. CU,*W«

NEE FS. (p1eter) hoog 10 breed 14 duim. Paneel,

192. Een Kerk van binnen te zien met Altaren en Beclden en een menigte Wandelende Perfonen; ge belSd.-0^ P' vonderlyk uitvoerig

P, 0 O R DENZELVEN, hoog 9 breed 12 duim. Koper.

J.93. Een Binncgezigt van een Roomfche Kerk, verciere met verfcheide Altaren, en als Wandelende Beeldjes; de Perfpeftief is konftig waargenomen, het invallend Licht natuurlyk, en uitvoerig gelchilderd,.

DOOR DENZELVEN. hoog 14 breed 19 duim. Paneel.

194- Een Brnnegezigt van een Roomfche Kerk, by Fakkel en Kaarslicht, geftoffeerd met een menigte Wardelcnde Beeldjes, verder Altaren , waar byGees«elyke w Bediening, en andere in Devotie; zeef aatuuriyK en ujtyoe.ig gepenceeld.

. KAL