is toegevoegd aan je favorieten.

Zanglievende uitspanningen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HS ZIEVEEL EN MERKHART.

Qp dat volmaakt beftuur, dat, ïn den barren tijd,

In Louwmaand mensch en vee door zonnefchijn verblijd,

En ons dit dagje gunt in nijpende oogenblikken,

Dat lichaam, geest en ziel door wandling kan verkwikken.

Roep dan mijn ziel, daar ge u dus voor den hemel buigt,

Dat Ahermoogcn uit, daar h ijspad van getuigt."

ZIE VEEI.

Ja, Braave Merkhart, ja, zoo voegt het ons te denken. Och! mogt genade mij een hart, als 't uwe fchenken! Ik zie wel veel; maar neem toch alles niet in acht. Uw IJsles heeft mijn' geest bij 's Hemels hand gebragt.

MERKHART.

Kormlaat ons-wars van't kwaad,dit volksgedrang vermijden, En wandelende ons hart aan 't Alvermoogen wijden. Het fmaakt u, dat ge op 't ijs ook zielevoedzel vindt, Ik merk, gij tuurt vrij flrak.

ZIEVEEL.

Ja wel, mijn beste vrind. Zie! welk een aantal gindsch van Ijs-en Arrefleeden! Wat word 'er op.en neêr, en door, elkaër gereeden! Die Slee blinkt in de Zon _ verguld met gloeiend goud , Wijl 't bellendraageud ros zich grootsch in 'tdraaven houd.

Hoos