Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aan den

D O O D.

b .Dood! voor wien elk wezen beeft. Dat denkt, gevoelt en adem heeft,

Hoe fterk is uw vermogen! Dé fchoonhéid is bij U als kaf, Wat U omringt is enkel graf

Met eeuwigheid omtogen.

Daar Wellust al haar fchatten biedt, Rukt gij den ftervling in zijn niet,

Hoe vast geboeit aan de aardè: Hem-, die den Koningstroon betreedt Hem, die het brood der armoede eet,

Acht gij van eener waarde.

C Ge

Sluiten