Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X3* E P P. ERF; E R I.

zetten, Vond. in Virg. II. Boek der Lantgedicht.

Ik hoopte uw abele ent te zetten op mijn peer. Vond;

He£ppE, V. Fan bittere eppe, Vond. in Virg. VI. Herdersk. .

ERF, O.* Het vaderlijk erf, Vond. m Hor. i2de Lierz. Om 't erf zijner grootmoeder , Hoofc in de N. Hift. bl. 19. [Outhof zege dac in de beteekenis van hereditas, ervenis, dit woord bij van Heule erve gefpeld worde, en dan V. zij; doch dit gaat niet door ; Vond. zege ook die min in 't erf van Dettght, en meer in 't ijdel deelcn, in de Inw. van 't Stadhuis; maar fchrijft; men erve, dan kan't beftaan. Voor een ituk lands genomen , blijft het thans O. waarvan de Decker, zij wijd en f nijd dit erf uit haren morwen gronde, lof der Geldz. Beide fchreef men dit voorheen erve ; waarvan men t laatfte ook nog V. vindt bij Huigens Pf. XVIL Gods is alleen degronderf, die mij voedt.. Aan Outfiofs meening voldoet volkomen Marnix, Pf. XVL (hereditas) V.

Ja dapper fchoon end lujlich is dees' erve, Die ik van God tot eigendom verwerve.

Maar (fundus, area) O. Mij is voorwaer een fchoon erf toegevallen, in den zelfden Pfalm. [BijM. Stoke leeft men'B. I, r. 21. die tlant wonnen ent ie erve. , En ook B. I, r. 725. in gherechter erven.]

ERFGENAEM , M. 't B.echt van den wettigen erfgenaam, Hooft in de Ned. Hift. bl. 26. Denk om uwen erfgenaem, Vond. in Virg. IV. Boek der Eneade. Van een vrouw gefproken , wort dit woort gebogen met een e agter zich, en vrouwelijk. [Zoo leeft Guflavusin zijn eenige erfgenaem. Vond. Afbeeld, 'op Krift. van Zweden.]

ERIDAEN , M. D'Eridaen , der ftroomen Koning, Vond. in Virg. I. B. der Lantg. 5' ö ERNST,

Sluiten