is toegevoegd aan uw favorieten.

Lijst der gebruikelijkste zelfstandige naamwoorden, beteekend door hunne geslachten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

s4© M OK. MOL.

Jchept, en de Godtheit af beelt, in haren glans verheer' lijkt, Vondel voor Lucifer.

MOKER, [een zware fmidshamer] M, De Krijgsgodt wrong Vulkaen den moker uit zijn vuiflen, Vond. in het I. Deel der Poëzije, bi. 366. [Hij vloeckt Lofano en den moker, die poort en poortjlot brack, Vondel I. Deel der Poëzije, bl. 39.]

MOL , * dit ftelt Hooft Vrouwel. in de Gedichten, bl. 622. 't Wroeten van de mol. Het geen Moonen aenneemt. [Maar de Decker in den Lof der Geldz. gebruikt bet M. Lang van den mol vertrapt en van de maei deurgeten. „ En met hem „ Vond. in zijnen Lofzang op de Scheepvaart; „ Die met den blinden mol niet blijft in d''aerde wroe„ ten. Bij van Heulen ook M." Outh. En van Mander, Uitbeeld, der fig. bl. 116. kol. 3. Met den Mol wort de blintheyt beteyckent. Zoo zegt ook Roemer Vifler , bij Ptf. Blijft ghefont, t'aller flondt , laet den mol deken , in 't Ged. van den Os op den Ezel.] In 't gebruik is 'took, voor Nimweegs bier genomen , van 't zelve [v.] geflacht.

[MOLDE. Zie MOU, MOUDE.] [MOLOCH, MOLOK, M. Zie MOOLIJK.] MOLEN, M. Om 't waater naar zijnen moolen te leiden , Hooft in den 58. Brief. Gij draegt ons koren van den molen , Vond. in den Inhout der Leeuwendalers, bl. 30. Dit Geflacht beveiligt Moonen in zijne Spraekkonft, bl. 72. doch wijkt 'er zelf van af in zijne Aentekeningen achter zijn Gedichten, bl. 861, Als een beeft in de rosmolen. [„ Hooft in zijnen V. Brief bl. 9. fchijnt het ook „ V. te nemen, wat voor luiden t'zijner moolen geweeft zijn". Outh. Doch weder M. in den 41. Brief, Dat de vijandt eenen papiermolen had af gebrandt.']

[MOLM , mul, V. Ptf. Doch ik zoude dit

naar