Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PRE NT-KUNST. x3

No. I« volg.Bafaa

315. De vier Euangelisten, S. a Bolswart, fculp.

316. N. Lauwers, excud.; beneevens de wederga, verbeeldende de Kerkvaders met St. Clara, door dito. 128

3' 1' l Denzelve Prenten nog eens.

318. > to

319, De Bckeering van Paulus; S. a Bolswert, fculp, £ƒ excud.

OMSLAG N°. I. derpedeee.

Inhoudende Capitaale fraaye Prenten, naar de beroemde p. p. rubbens.

Geestelyke Zinnebeeldige Voorwerpen,

No. I» volg. Bafan

32.0. Het Afbeeldzel Christi met de vier Zondaaren;

zonder naam van Graveerder, N. Lauwers, exc. t« 321. De vier Kerkvaders, C. Galle, fculp, voor 't

Adres van G. Hendriks. % 312. Denzelve met 't Adres van G. Hendriks. 303. De Kerkvaders, C. van Dalen, fculp., A. Blo-

telingh, excud, 3 324. Denzelve nog eens. 315. Denzelve nieuwe druk.

326. St. Clara, verzeld van de Kerkvaders; door S.

a Bolswart. 4

327. Denzelve andersom Copy.

328. Denzelve Ordonantie, door R. Einhoudts. 5

329. Denzelve nog eens.

330. De Vernietiging der Afgodendienst; S.a Bolswert, fculp. N. Lauwers, excud, in 2 Bladen. 6

33t. Denzelve nog eens.

332. De Copy van de voorgaande, door E. Picart.

333. De Zegepraal eter nieuwe Wet; N. Lauwerst fculp. ê? excud. in 2 Bladen. t

334. Denzelve nog eens.

335. De Zegepraal der Kerk; S. a Bolswert, fculp. N. Lauwers, excud. in 2 Bladen. 8

33Ö. Denzelve nog eens.

337, Denzelve anders om Copy, N. Lauwers, excud.

B 3 338

Sluiten