Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«o CATALOGUS va»

No. 22>

J. Een Voorwerp uit een der Engelfche Toneelen verbeeldende eeD Dame, een bedaagd Heer te voet* vallende: ter zyde een Heer met een Zweep in de hand het lagchend befchouwende; na T. Parking door denzelvén, proefdruk ramnjon,

6. Mr.GaHck, in the Charafter of Sr. Tohn Brutena J. Zoffany. door J. Finlayjon. J rUtC'

7. Een zittende Dame, halver lyf, met een Panierrn! fi H de»fardc,n;r na J' ReWlds, door denzehen.

ii?c Mufical Lady; Da G- Metzu, door J. Wcahn 9. The Dushabille; na en door denzehen. J jo. De twee Vorftelyke Kinderen, met de hond in een Landchap; door dito, proefdruk.

11. James Pine, Architect, berieevens zyn Zoon; door J. Watjon, proefdruk.

12. Sir Jiffry Amherst; na Reynolds, door dito. proefd I3# P,c 7.raaf van Pe«nbrokf; na dito, door Dixon

14. Mr, Garrick; door dito, proefdruk.

H' Augustus Keppel; na J. Reynolds, door E. Fisher. '

16. Madam Hope, zittende voor een Tafel met de

Hand op een Boek rustende; naar en door

denzehen.

37. Twee Vrouwen by een Kind in de Wieg, by Lamplicht; naar Rembrand, door Ar del, proefdruk.

18. Dezelve nog eens, proefdruk.

19. Een der Vrouwen met vier Kinderen van P P Rnb. bens; na (V, Jett.

zo. Dezelve nog eens.

2/. Rubens vvith bis vvife and Child. na P. P. Rubbens,

door J. M. Ardell, proefdruk. . 23. Dezelve rog eens, letterdruk.

23. George Duke of Buckingham, vvith his Brother, Francis; door dito. 1

24. Lord John & Lord Bernard Stuart; na van Dyk,éoot

25. Rachel Countefs of Southampton ; naar en door denzehen.

26. De Tydt Cupido dc Vleugcis kortende; na en door dito, proefdruk.

27. Mozes Vinding; na en door denzehen

s8. De Heilige Famielje in een Landfchap; na de Ridder van der Wet ff, deor P. v. bleek.

23

Sluiten