is toegevoegd aan uw favorieten.

Paulus en Virginia, tooneelspel, met zang.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C6 'PAULUS en VIRGINIA, DE GOUVERNEUR. Vertrouw op my, en wees te vreên: lk ben baar vader en behoeder.

KOOR.

Aclt, Paulus ! wees te vreên: Hy is haar vader en behoeder,

Stel u gerust, en hoor zyn reên: Hy is haar vader en behoeder.

MARGARETHA en DE PASTOOR.

Hoor! PAULUS.

Neen!

MARGARETHA en DE PASTOOR. Vertrouw op hem, en wees te vreên. PAULUS. Ik volg haar overal, myn moeder! VIRGINIA. Vaar wel-! denk aan my.'

DE GOUVERNEUR , MARGARETHA, DE pastoor. Weldra zult gy haar wederzien, enz.

MEVR. LA TOUR. Ach! myn hart lydt het meest', misfchien; enz.

PAULUS. Neen, nooit zal deze reiz' gefchiên; enz.

KOOR.'