is toegevoegd aan uw favorieten.

Paulus en Virginia, tooneelspel, met zang.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOONEELSPEL. 85

koor.

Ach ! ach ! aeh! ach ! Alles vergeèfsch !... Hoort hun geklag... De dood vendelt hun jeugdig leven : Men fchrei, men fchrei: zy zyn niet meer, Wy zien hen nimmer weêr. Virginia! moest gy met Paulus fiicvenl

NEGENDE TOONEEL.

Het onweder houdt op ; de Zucht wordt helder en de dag breekt door. Een zachte ritournel kondigt de aankomst van P a V l V s eh z a a 1 aan , die v 1rginia op het tooneel brengen. De P a s1 o o ft roept: Daar zyn zy ! en allen roepen met de uiteyJle b/ydfehap : Zy zyn gered! Paulus, Zabi,eenige Negers en Virginia verfchyncn op het ftrand; Paulus neemt haar in zyne armen, en brengt haar met hulp van Zabi vóór op het tooneel. Zy is bezweken; Paulus houdt haar eenigen tyd op zyn knie; gedurende eene zachte harmonie komt zy allengs weder by, en Paulus ziende, wil zy hem omhelzen; doch beiden hunne moeders gewaar wordende vallen zy haar om den hals, onder het uiten van de groot/te vreugd.

LAAT-