Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B L T S F E L. 27

DAMON.

Is het waar? Gaat gy niet uit?

ALEXANDRINE.

Waar zou ik beter zyn dan bier?

DAMON.

Welnu, zo by 'er u niet gebragt heeft, zal hy 'er u zeker brengen, en het is alsdan dat gymy dienen kunt.

ALEXANDRINE.

Hoe dan, mynheer?

DAMO N.

Als gy weet waar zy woont, zult gy het my zeggen, en dan zal ik het meisje doen vatten.

AL EXANDRIN E.

En wat zult gy met haar doen?

DAMO N.

Ik zal haar naar haare ouders laten brengen , indien zy geene andere fchuld heeft dan myn' neef te bemin-* nen; maar zo zy indedaad een flecht voorwerp iSj, Zal ik haar laten opfluiten.

ALEXANDRINE, na eenig zwygen.

En gy zult wél doen.

DAMON.

Denkt gy dat?

ALEXANDRINE.

Zonder twyfel.

DAMON.

Gy zult my dan dienen?

A'

Sluiten