Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOONEELSPEL. 31

troosten... wat baat my deze wensen!... Ik roep haar... zy komt, en ik herken haar niet... Zy vlugt weg... ik roep haar weder... en de dagen verdwynen in verwachting , wanhoop en traanen!

Hy vervalt in eene diepe mymering.

TWEEDE T O O N E E L.

henrik, de zoon, sofia.

sofia, zonder Henrik, den zoon, ie zien. Myn vader fchynt bedaard. Hy fiaai my toe hier te komen, om my te verftrooijen, zegt by; ó ja! deze plaats is my wel dierbaar ! Het is hier dat Hennk my de bekentenis zyner liefde deed ; en deze gedachten... Maar is hy het niet dien ik onder deze boomen befpeur ? Hy is ongetwyfeld zyn' vaders huis ontfnapt: de liefde leidt hem hier om het laatst vaarwel van zyne vrindin te ontfangen... Naderen wy.

henrik, de zoon, uit zyne mymering komende. Wie Hoort myne eenzaamheid3 Jonge onbedachte! wat zoekt gy hier?... Hebt gy bemind?

sofia, ftü. Hy kent my niet meer!

Overluid.

Ji, en ik bemin nog met geheel myne ziel.

henrik, de zoon. In dit geval ontzie dan myne fmart.

sofia.

Ik kom haar geenszins ftoren: ik verlang haar te verzachten door haar met u te delen.

hen-

Sluiten