Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

* DESCARTES,

ze bekentenis, Z0u het alleen van vermaak zyn, mvn

heer Descartes! alleen van vermaak. '

DESCARTES.

Beminnelyke openhartigheidI... Maar dewyl gy eJ kander zo teder bemint, waarom laat meester Mark u* aan niet ftmen trouwen ?

FLORINA.

« Heden!... Hy is goed, myn vader, ól hy is zeer goed; maar wanneer hy zich ééns iets in h

oo°fd êhZCt T;~' % h6eft my WGl » Felix 2 loo d, hy merkt hem reeds aan, hy behandelt hem als

eerst wil... Doch ik vertel u dit als of het „ aanging.

DESCARTES, fohielyk.

Ja. zonder twyfel; alJes wat uw ,uk Vefh of vermeerderen kan gaat my aan, JkindiT^ myne be,angneming. Ik bege, alles te ekt ik u by uw' vader van dienst wezen kan....

Daar komt hy: gy kunt hemzelf ondervragen; maar voora met in myne tegenwoordigheid; wanfhymog denken.... En fchoon het hard valt zo lang te W3ch ten, wil ik toch liever lyden dan hem b^roeve^Ï

SER.

Sluiten