Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D E

APOTHECAR

EN DE

DOCTOR,

ZANGSPEL.

EERSTE BEDRYF. EERSTE T O O NE E L.

Het Tooneel verbeeld een ftraat, aan de regtehand ziet men het huis van Vyzel, 'Het is avond.

VYZEL, CLAUDIA, STORM WALD, LEONORE, ROSALIA, zitten op eetf bank vsor het huis, onder een boom of prieel. De Vrouwen werken.

ALLEN.

t) Hoe zoet is 't, vry van kommer,

By ecu ichoone niaanefchyn , Na de hitte, onder *t lommer, Wel vernoegd by een te zyn ! ROSALIA en L E O N o R E, beiden ter zyde. 6 Hoe zoet waar 't, onder 't lommer, By deez' fchoonen niaanefchyn, Wet myn minnaar, hier te zyn!

STORM WA LD, ter zyde. , 6 Hoe fniaakljk, onder 't lommer,

A 4 Zou

Sluiten