Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL.

29

adelaïde.

Helaas!

tze mo nt, met tederheid. Vergat gy reeds dat deze dag uw hand....

adelaï de.

Dees dag moet zyn beftemd ten dienst van 't vaderland.

tremont,

Hy zal zulks ook: Tremont zal niet zyn komst bepalen Om zich f)e fchatting van zyn min te doen betalen. En voorts het vaderland vergeten; neen! Tremont Weet wat hy fchuldig is aan de eer. Het trouwverbond, Dat ons veréénigt en beftemt tot lotgenooten , Zal en de kracht myns arms en mynen moed vergroten. Deze echt maakt uw gedacht het myne; ja, ik zie Uw medeburgers als myn vrinden aan, met wie Ik voortaan delen zal in lauwren en gevaaren...; Adelaïde! kom, niets kan u meer bezwaren, Vertoef niet langer eer ge een plegtigheid verricht, Waartoe de teèrfte liefde ons beiden heeft verpligt.

adelaïde»

Amelia!.*.. Helaas! wat antwoord zal ik geven!... Tremont!...

tremont.

Voleind'.

adelaïde.

Ik kan u niet....

tremont.

Gy doet my beven. Wat moet ik denken?,.. Ach! vervolg: de twyfeling,

Waar-

Sluiten