Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOONEELSPEL. H

fierval.

Ach ! pardon!... Maar gy kent haar wel, die mya hart vervult, die alleen het zal kunnen kluisteren... Hy kuscht haar de hand.

de marquizin.

Maar fchaamt gy u niet, mynheer? Heb ik u dan laten roepen om my getuige van uwe galante ondernemingen te maken?

Gedurende dit gefprek bedienen Catherine en de twee andere vrouwen het ontbyt.

fierval.

Getuige ? ... Ach ! gy zoudt 'er veeleer het voorwerp van zyn , indien de eerbied— (De marquizin

geeft hem een teken om te zwygen.~) Apropos , mama ! wanneer zult gy toch medelyden met onze langdurige minnary hebben'!

elize, fier.

Maar, mynheer!...

fierval.

6 Ja ! ik verfta u: gy wilt niet dat men vóór u fpreke... de welvocglykheid... Gy hebt gclyk. Maar ik, wien niets verpligt tot veiuzen , ik zal u bekennen, fchoone mama ! dat ik niet langer in diergelyk eene kwelling kan kwyncn : ik fterf, ik brand , ik verdor!.. en gy moet, op myne eer! gy moet u binnen vierentwintig uuren verklaren , indien gy my niet het fJachtoffer van eenige uitkomst wilt zien.

Hy eet.

de marquizin, met goedheid. Fierval ! indien uwe liefde voor myne dochter zo hevig

Sluiten