is toegevoegd aan uw favorieten.

Catherine, of De schoone pachtster; tooneelspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

f O O N E E L S P Ë L. %i

feréénigd zyn; morgen betreft u het belang van mynë eer zo wel als my; en ik vlei my, dat gy niet weigeren zult my te helpen in een ontwerp, waarroe het onwaardig gedrag van mynheer Lusfan my aanleiding geeft;

f i e r v al.

Welk eèn ontwerp? Laat zieife

f. li ze.

Om deze oribefchaamde pachtfter van hier te bannen, wierönbetaamlyk gedrag .zondertwyfel, een' zwakk' man zal verpligt hebben om zyne aandacht van ons af tetrekken.

fierval.

Wie? Catherine?

el izé.

- Zy-zelve. .

fierval, ftil.

Feu Oogenblik: daar vind ik myn rekening niet by!

tbver/uid.) Maar gy bedriegt u, Elize! het is geenszins

om haar, dat

Elize, lievig. Zyt gy het dan met hen ééns om my te misleiden j mynheer ? of wilt gy dan niet zien dat de voorgewende verzotheid op de kleine Fanchette een lompe list is, die de verlegenheid voor dat tydftip hen ingegeven heeft? Het is van heden, niet, gy hebt het my zelf gezegd, het is van heden niet dat mynheer Lusfan op de pachthoeve was ; en gelooft gy dat een bóerendienstmeisje het voorwerp heeft kunnen zyn van zo veel zorgen?.. Neen, neen, mynheer! de fchoone Catherine, zo ontzagwekkend in haar' ftaat, zo in fchyh tegen de mannen ingenomen j heelt alleen een drift kunnen inboezemen , F s fterk