is toegevoegd aan uw favorieten.

Catherine, of De schoone pachtster; tooneelspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOONEELSPEL. pj

ZESDE TOONEEL.

bonifacius, daarna catherine.

bonifacius.

Ik zou verheugd zyn als zy het was. Deze vrouw heeft my op het eerfte gezicht ingenomen ... Jk heb zoveel vruchteloos gezocht, en, het zou wel zonderling zyn , dat het geval... Maar, zo ik my intusfchen bedroog!... Satans! laten wy ons niet- door eene gelukzoekfter laten misleiden... Men moet zien.

catherine, een weinig van Bonifacius verwyderd.

Daar1 is hy. Zal hy my willen horen ! Zal ik geen nieuwe vernedering ondergaan!

bonifacius, met een gulle houding. Zyt gy het, fchoone pachtfter? zoekt gy hier iemant?

catherine.

Ik zoek hier niemant dan u, mynheer!

bonifacius. Welnu, des te beter; hier ben ik: wat hebt gy my te zeggen ?

catherine.

Eenige zaaken , betreffende het geluk van mejuffer Elize; en ik heb gedacht, dat gy, in dit geval, my de gunst niet weigeren zoudt, van u een oogenblik te fpreken , vóór het feest, dat ik niet heb willen ftoren door een onbefcheiden gerucht.

bonifacius, na haar een oogenblik met belangneming befchouwd te hebben. Laat zien, mejufvrouw! wat is het?

CA"