Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TONEELSPEL. a? VEERTIENDE TONEEL.

CAROLINA, LODEWIJK, de LIEUTËNANT.

L O D E W IJ K.

I^"auwlijks kan ik tot bedaaren komen, mejufvrouw! zodanig heeft mij de fchrik bevangen, die uw gezegde mij veroorzaakt heeft.

CAROLINA.

En met dat al was het maar eene herhaaling van het geen ik u reeds meer dan eenmaal gezegd heb. Vergun mij'er flegts nog bij te voegen, dat het juist niet zeer veel fijn gevoel verraadt, wanneer men de liefde van een meisje door het aanzien van eene dwangzuchtige ftiefmoeder zoekt te gewinnen. Uw broeder heb ik laicn vaaren, dewijl zijn gedrag

niet met mijne gevoelens overeenftemde hij is

dooj maar nimmer zal een ander mijn hart

verkrijgen, liet we^k ik hem eens beloofd heb, en dat nog voor hem klopt. Hier naar hebt gij u alzo te rigten. (zij vertrekt.)

b s i rrp*

Sluiten