Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOONEELSPEL. z§

de kolonel. Noch hier? sincere, zich allengs her ft ellende.

'k Dacht ftrakstotute gaan; de kolonel. My dunkt, gy zyt ontroerd, voor 't minst zyt ge aangedaan?

sincere. ,

Myn waarde kolonel,'k wilde om één gunst ü vragen.

de kolonel. Hebt ge ouvoorzigtig licht u in den dienst gedragen? Ontroer u niet te fterk. 'kVerfchoon eene eerfte fout. ! Licht dat uw eigen hart die onverfchoonlyk houd.

sincere. (men'; Myn hart vervvytmy niets, 'k Zou voor uw oog my fchaDeed ik laaghartig iets dat my niet zou betamen.

de kolonel. Nu tusfehen laag en los is groot verfchil, myn vrind. Wat bragt u in den flaat, waarin ik u bevind? Daar gaat iets in u om , 't zy fchuldbezef, of fmarté. Uw gantsch gelaat verraad den toeffand van uw harte,

sincere. 'Verfchoon my, 'kben bedaard.

de kolonel.

Gy ze|$ dit op een' toon,' Die my doet twyfelen: hy is u ongewoon. Maar wat begeert ge in 't eind'?

5in-

Sluiten