Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D Ë

HUf LYKSGIFT,

TOONEELSPEL.

EERSTE BEDRYF. EERSTE T O O N E E L. Een binnenvertrek. Juffrouw ja co3 a.Zy zit aan een tafel met het öntbyt.

t)aar zit ik nu reeds een uur; en mogelyk zit ik 'er noch, tot de zon vlak over den fchoorfteen ftaat. Voorheen was het: „ de morgenftond heeft goud in den mond!" maar hier? Ja, gy fchoone morgenftonden! dé heer Hofraad flaapt den roes van gisteren uit, of is reeds met dobbelen bezig; mevrouw weent overluid in haar hoofdkuslen; de jonge heer doorkruist bosfchen en velden; het lieve dochtertje zingt, rent trappen op, trappen af; en gy, arme Jacoba Schmalheim, gy, die de kinderen leezen, braien geleerd,en in den Godsdienst onderwezen hebt, moet daar zitten en den lieven heerlyken koffydamp in de kamer zien rondtrekken, zonder te drinken.

A 4 TWEE.

Sluiten