Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

. TOONEEL SPEL. 37

de fransche officier, nog met den fabel op den kapitein gericht. Zweer op het oogenblik dezen goeden grysaart, alles wat men hem ontnomen heeft te doen wedergeven : het is op deze voorwaarde alleen dat ik u het leven toefta.

De kapitein, met een benaauwde fiem. Ja .... ik zweer! ....

michiel, op'iaande en rondom zich heen ziende, zeer verwilderd. Myn kind! myn kind! myn dochter!

VEERTIENDE TOONEEL. de voorigen, klaas, klaas, Lucette bezwymd in zyne armen dragende, geeft haar aan haar* vader over , roepende : Daar is ze! daar is ze!

michiel.

Myn dochter!

lucette, opent haare oogen, herkent hrar' vader, en valt hem om den hals. Myn vader! myn vader!

(Zy ziet haare moeder nog bezwymd, zy laat zich op de kniën voor haar neder vallen,en zegt:) Myne arme moeder!

C s VTF-

Sluiten