Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

30 de OVERTOCHT over de WAAL,

de hussaar.

Zy'zyn nergens op verdacht, die citoyens. . . . Wy zuilen een biflleak van de toordelyke armee maker.

rozette.

Drink dan.... (Tegen Braafhart, den zoon.) Mttk sya* brief te krygen.

braafhart, de zoon, met verontwaardiging.

Foei! verlagen wy ons niet.... 'Er zyn wel andere middelen. (Tegen den hu Jaar.) Ik denk dat gy hen een weinig gaat afrosfen?

de hussaar.

Daar beroem ik my op en met reden.... Ik weet het rtommer.... men zal doen fchytren, hen van de linkervleugel te willen aanvallen, intusfehen valt men op de rechter, men zal hen influitei;, en wy zullen hen verzwelgen als een kom punch.

braafhart, de Z0011.

Gy zult dan een doortocht mskca?

d r h us s a a r.

Dat is het geval... zy zyn 'er niet op verdacht, en de neérlaag zal kompleet wever.

braafhart, de vader.

En hebt gy troepen genoeg om het centrum te dekken, in geval zy hier willen doordringen?

de hussaar.

Integendeel,., 'er zyn weinig... maar zy zullen

'er

Sluiten