Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOONEELSPEL. 37 TWAALFDE T O O N E E L.

d r frak sc he soldaat, twee engelsci1ek, rozette.

rozette, driftig leit hst huis komende.

Wat zie ik ! een'republikein 1 goede Hemel! h

be '-vkt.

(Zy geeft een' gil, loopt tusfchen de twee Engeljchen, ontneemt deneenen zyn''fabelenjchreeuwt uit al haar tnagf.y Daar zyn de Franfchen! daar zyn de Franfchen! (Tryntje, Braafhart, de vaderen de Patriot komen op het tooneel: de Engelfchen vlugten.)

DERTIENDE TOONEEL. ïbaafhart, de vader, tryntje, rozette,

de patriot, de fransche soldaat,

(Zy omringen allen den gekwetflen en p\aatjlen hem op een' floel. Tryntje haalt linnen en Rozette een glas brandewyn.)

de patriot.

Braave burger!..

braafhart, de vader. Gy zyt gekwetst ?

G3 d e

Sluiten