Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B l ij s p e l. 29

toos ik ben nu vrij en gerust .... gerust!

helaas! neen, mijn hart fpreekt het tegen! .... ik kan haar niet vergeten ; en niet tegengaande haar knorrig humeur en haar onverdragelijke tegenfprekende imborst, denk ik nog alle ogenblikken om haar.

ELFDE TONEEL.

Crispijn, Zanetto de zee-capitain.

C r1 s p ij n [met veel vreugd komende aanlopen."] . Ha, Mijn Heer! goede tijding! daar is een brief. Zanetto de zee-capitain [zijn rotting opligtendc.] Tegen wien heeft die lompen het ?

C r 1 s p ij n [ter zijde.'] Wat wil dat zeggen? [overluid] Mijn Heer! het is de brief daar je zoo naar verlangende.

Zanetto de z;e:capitain. Loop heen, lelijke donder ! of ik fla me rotting op je kop aan (luk.

C r 1 s p ij n [ter zijde.] Het fchort hem waarlijk inde hartens! zou dat de liefde doen? [over luid] Mijn Heer! 't is de brief van uw Correspondent.

Zanetto de zee-capitain [fluurs.] Ik wagt noclrbrief noch iemand en ga jij maarterftond heen.

Cris-

Sluiten