is toegevoegd aan uw favorieten.

De Venetiaanse drielingen Italiaansch blijspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

' BLij'srtL. la3

Mejuffrouw Angelica had gemaakt! en denk je, dat Ik zulk een hoon maar bij mij neer zoude zetten? Zanetto van Venetië.

Wat wil dat mensch hebben?

Laurette.

Laat mij maar begaan, en je zult het ondervinden, of je al zoo verwonderd ftaat te kijken, je zult mijn man worden, of je wilt of niet; je behoeft evenwel niet te denken, dat ik zoo op je verliefd ben, neen, het lijkt er niet na, mijn Menhcertje! je verdient zoo een vrouw niet als ik ben , maar ik wil het genoegen hebben van je op mijn gemak van fpijt te doen vergaan, en dat zal ik zoo trouw behartigen, dat ik binnen den tijd van drie maanden weduwe zal wezen.

DERTIENDE TONEEL.

Zanetto van Venetië, Crispijn. C r i s p ij n. . Wel, had ik nu zoo een groot ongelijk? Zanetto van Venetië [droevig.'] Wat wil dit alles toch zeggen?.... is dan de gantfche waereld verenigd om mij te plagen! men befchuldigt mij.... men belastert mij.... men onteert mij.... wat weg zal ik inflaan om mijn onfehuld aan te tonen?

G 4 Cris-