Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOONEELSPEL. 37

goede onderrichtingen ten zynen aanzien. Deeze goede burger heeft zyn beste meubelen verkocht, en heeft eene vierde verdieping betrokken, om de geldleening te ontgaan, valfche verklaaringen doende, en zich voor arm doende doorgaan.

SOPHIA.

Helaas, mynheer! ik kan niet gelooven, dat dit met een kwaad voornemen is. Hy heeft my gezegd , dat hem ongelukken in zynen handel waren overgekomen.

DER VA L.

6 Zyn handel!... Waarfchynlyk de laage prys der louizen. Goed, goed! valfche uitvlugten, die de onverfchilligheid voor 't vaderland aan de kwaade burgers heeft doen uitvinden.

SOPHIA.

ö Neen! geloof het niet. Ik zie hem voor zodanig een' niet aan.

DERVAL.

Dat kan zyn, burgeresfe. Maar gy fielt wel veel belang in hem.

SOPHIA.

Ik ben 't verpligt. Hy is myn oom.

DERVAL.

Uw oom... wel nu, in dit geval moet gy zyne kaarigheid kennen, want hy is vry algemeen voor eenen vrek bekend... Maar men weet nogthans dat hy zo ryk als -gierig is.

SOPHIA.

Mynheer.' ik zal voor u niet ontveinzen, dat hy het C 3 geld

Sluiten